Program Malček plezalček s starši bo potekal 1 x tedensko v TORKIH  16:30. 

MARK ZA WEB

 

Športni program za predšolske otroke  (3 -6 let ) v četrtkih dodatek angleščine za otroke - ANGLEŠKE GIBALNE URICE.

 

cvetlični vrt

DSC 1712

 

Naš glavni cilj je navduševanje otrok za uživanje v gibalno-športnih dejavnostih, spodbujanje aktivnega učenja za otroka pomembnih in v resnično življenje vpetih športnih zvrsti. Pomembna je gibalna pismenost za večjo kakovost življenja in zdrav življenjski slog. Ko otroka spodbujamo k izvajanju naravnih oblik gibanja in mu pripravimo različne izzive, s tem pripomoremo k razvijanju osnovnih motoričnih spretnosti in sposobnosti kot so ravnotežje, koordinacija, hitrost, moč, gibljivost, natančnost in vzdržljivost.

RAZLIČNI GIBALNI IZZIVI IN SPODBUDE ZA RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI

V športni igralnici in zunaj nje so nam pomembni veselje, igrivost, ustvarjalnost, sodelovanje in uspešnost in ne tekmovalnost, ki je v tem obdobju razvoja otroka neprimerna. Zavedam se in sledim cilju, da v predšolskem obdobju otroku nudimo čim bolj pestro in ustvarjalno paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim gibalnim športnim vzorcem in hkrati temelj zdravega življenjskega stila.

KOMPLEKSNEJŠA GIBANJA IN ŠPORTI

Učinkovito učenje prilagojenih osnov športov poteka, ko otroku v fizično in čustveno varnem okolju (v sodobni in varni športni igralnici z njemu znano osebo) postavimo učne izzive, ki jih z veseljem sprejme in je pri tem navdušen in aktiven.

Pri vseh športnih aktivnostih je zelo pomemben socialni vidik, saj otroka vzgajamo za življenje. Otroci se učijo samostojnosti, medsebojne pomoči in sodelovanja, skrbijo za svoje stvari, oblikujejo si delovne navade in pozitivno samopodobo, skrbijo za lastno varnost in varnost drugih, krepijo medsebojne odnose in pozitivni športni duh ter se ob tem učijo sprejemanja porazov. Strokovni delavci pa se moramo zavedati, kako pomembna je vloga odraslega za navduševanje otroka in posledično tudi starša za gibanje in zdrav način življenja.

Strokovni delavci se držimo osnovnega načela, da mora vsak otrok v predšolskem obdobju pridobiti čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki je osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. Glede na to da imamo  dobre materialne pogoje (sodobno športno igralnico, športne pripomočke in igrala), lahko že najmlajše otroke seznanjajo z osnovnimi elementi različnih športnih zvrsti. Otroci, ki so deležni športnega programa imajo nedvomno kakovostno zgrajen temelj, ki pomembno vpliva na njihov razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti ter ne nazadnje tudi na to, da so na dobri poti, da postane šport ena izmed najpomembnejših sestavin kakovosti življenja v kasnejših starostnih obdobjih.